Nederlandse Historie: Strijd tegen Water

Nederlandse Historie: De strijd tegen het water.

Nederland, land van water. Door de eeuwen heen hebben we geleerd hoe we met het water van zee en vele rivieren om kunnen gaan. En dat is maar goed ook, gezien een groot deel van ons land onder het huidige zeeniveau ligt.

Water is zowel een gift als een bedreiging. Nederlanders hebben het water altijd al gebruikt voor de beplanting en verbouwing van het land, en natuurlijk voor de handel. En dat doen we nog steeds: neem de grote haven van Rotterdam bijvoorbeeld. Toch is water ontzettend krachtig, en moet het goed gereguleerd worden wil het geen bedreiging vormen.

 

“Water is zowel een gift als een bedreiging.”

Een groot deel van Nederland bestaat uit rivierdelta. Vroeger, toen hier nog geen dijken waren, maakten mensen zelf verhogingen in het land om op te wonen, de terpen. Bronnen vertellen verder van meer aanwezige watersystemen om het buitenwater te weren en het binnenwater te beheersen, al sinds de Middeleeuwen.

polder dutch history battle against water

 

Leeghwater en de strijd tegen het water

Ook in de 16e en 17e was de dreiging van het Nederlandse water een realiteit. Met name in de kustprovincies, waaronder Noord-Holland en Zuid-Holland was er een groot gevaar voor overstromingen. Het gebied van De Rijp, waar de waterkundige Leeghwater vandaan kwam, viel hier ook onder.

Door de aanlegging van dijken en het gebruik van molens werd er tussen 1608 en 1643 wel 20 000 hectare drooggelegd. Deze Nederlandse techniek is het bekende ‘polderen’. In de tijd van Leeghwater maalden molens het water weg, zodat er vruchtbaar land overbleef. Gebieden als de Beemster en de Schermer zijn hier een voorbeeld van.

Jan Adriaanszoon Leeghwater, had als waterkundige en molenmaker een belangrijke rol bij het droogleggingsproces in Noord-Holland. Hij deed hij een belangrijke uitvinding: een molen met een draaibare bovenkap, zodat deze gemakkelijk in de wind gezet kon worden. Dit type molen werd in 1605 voor het eerst gebouwd in De Rijp.

Leeghwater werkte mee aan tal van waterprojecten, waaronder de drooglegging van de Beemster, de Purmer en de Wormer, waar hij opzichter was over molens en bedijking.

 

‘’Een bijzonder verhaal is dat van de Spaanse belegering van ’s Hertogenbosch’’

 

Een bijzonder verhaal is dat van de Spaanse belegering van ’s Hertogenbosch in 1629. Leeghwater had hier de leiding van het droogleggen van drassig moerasland, zodat het leger van Oranje er gemakkelijk doorheen kon trekken, klaar voor de aanval op de bezetters.

Zo is Leeghwater een icoon van de Nederlandse historie. Tot op de dag van vandaag past Nederland geavanceerde technieken toe om de strijd tegen het water te blijven winnen. En daar zijn we trots op.

Om deze reden vormde Leeghwater de inspiratie van het nieuwste horlogemodel: de Prisma Leeghwater. Een model dat nog nooit eerder gemaakt is en getuigt van kracht en innovatie. De strijd tegen het water: Zowel het driehoekige ontwerp als de blauw kleur verwijzen naar dit fantastische element. Lees ook meer over het Nederlands horlogemerk.

wind miles

Leave a Reply